Anh trai hiếp dâm em dâu trong máy giặt

Đang livetrym game trên mạng xã hội. Anh trai thấy cô em dâu lúi húi ngoài bếp. Anh ngó thấy cô ấy đang cố tìm thứ gì đó trong máy giặt. Rồi một lúc lâu cô em gọi anh vào giúp đỡ. Vì cái máy giặt đồ đã bị kẹt cái gì đó. Anh đã vô bếp để lấy dụng cụ sửa máy giặt cho cô em. Rồi vô tình khi cô em đang ngúi để lấy chỗ quần áo đang giặt dở, thì cô đã để lộ quần chíp để rồi sự dâm loạn nhảy loạn trong đầu anh. Anh cố dí sát để ngắm lồn cô, cái lồn thật hồng. Anh đã không thể chịu được sự gợi tình ấy nữa. Và anh rút cu mình trực tiếp cắm vào đằng sau cô em. Anh và cô đã mây mưa với nhau, thoả mãn.