Cho dì uống thuốc mê rồi làm chuyện đồi bại

Thằng cháu mắt dậy thấy dì sinh đẹp là nổi lòng tham lẫn máu dê trong người. Lấy nước cho dì uống tiện cho dì thêm tý thước mê ngủ cho ngon. Khi dì uống hết cốc nước và ngủ không còn biết một cái gì thì lúc đó thằng cháu mới làm việc. Cởi bỏ hết quần ao ra rồi nắn bóp cặp vú, mâm mê đến cái lồn mà bú liếm một cách ngon lành. Thân hình của gì quả là tuyệt vời mà, như thế này thì phận làm cháu làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ.